Top Uploader Tuần 10 - 2018 (05/03/2018 - 11/03/2018)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 hungdaita 62 5,558 0 0 5,868
2 duongtr46 0 0 21 4,664 4,874
3 coduocgidau 0 0 68 3,348 4,028
4 Tommy2304 1 27 35 1,518 1,900
5 pb421back 262 1 0 0 1,311
6 tuTCM33 36 999 0 0 1,179
7 Demix 170 0 0 0 850
8 Emperor2011 107 1 0 0 536
9 0joro0 7 496 0 0 531
10 langthangvn33 0 0 1 456 466
11 LoriYagami 91 3 0 0 458
12 mrbenhien 25 318 0 0 443
13 huedilinh 0 0 14 264 404
14 hanhnk 1 18 6 312 395
15 trilnh 14 275 0 0 345
16 thien my 37 149 0 0 334
17 zinzuno 16 224 0 0 304
18 v0minh 25 143 0 0 268
19 ghien69 0 0 4 216 256
20 hbinhlove2003 17 163 0 0 248
21 SamplerHiend 0 0 2 224 244
22 lenamtrung76 3 222 0 0 237
23 hoanga7n 9 175 0 0 220
24 kphong07 0 0 5 166 216
25 ahuyblog 8 170 0 0 210
26 vnltue 0 0 5 134 184
27 rogamervip 0 0 2 154 174
28 liemvn2212 2 149 0 0 159
29 HOANGTUBONGDEM9999 2 141 0 0 151
30 minhthang97 0 0 2 128 148